Naša vizija

Da budemo pratner od poverenja u zaštiti vašeg zdravlja.

Naša misija

Misija Bausch Health-a se oslanja na naših pet stubova – vodećih principa koji su temelj našeg uspeha i budućeg rasta. Oni obezbeđuju opšti smer za kompaniju i alate neophodne da se izbori sa bilo kojim izazovom.

Vodeći principi

Kvalitetno zdravstvo

– Našim partnerima pružamo proizvode i usluge visoke vrednosti.

– Svim zainteresovanim stranama obezbeđujemo bezbedne i efikasne proizvode.

Usmerenost na korisnike

– Utvrđujemo uspešnost naše kompanije i naših aktivnosti iz perspektive klijenata i pacijenata.

- PharmaSwiss Stručni Skupovi

Inovacije

– Kontinuirano stavljamo naglasak na inovacije kao ključni element naše poslovne strategije; uvek smo u potrazi za novim metodama.

– Kontinuirano tražimo prilike za razvoj, izradu i unapređenje kreativnih i etičnih rešenja.

Efikasnost

– Fokusiranošću i posvećenošću podstičemo produktivnost širom naše organizacije.

– Ulažemo maksimalne napore kako bi utvrdili oblasti za unapređenje koja pružaju vrednost.

– Brzo se prilagođavamo, ali nikada po cenu kvaliteta.

Ljudi

– Svakodnevno svojim primerom pokazujemo privrženost misiji kompanije PharmaSwiss.

– Težimo ka izgradnji i održavanju jakog tima.

– Prepoznajemo i nagrađujemo izuzetnost i pružamo uslove za razvoj.

– Kontinuirano ostvarujemo odlične rezultate.