POLITIKA PRIVATNOSTI INTERNET SAJTA

PRIVACY POLICY

Kompanija „Bausch Health Companies Inc.“, zajedno sa svim njenim zavisnim i drugim povezanim društvima (zajedno, „Bausch Health“, „mi“, „nas“ i „naše“), poštuje i želi da zaštiti vašu privatnost. U ovoj politici privatnosti („Politika privatnosti“), između ostalog, opisane su i vrste podataka koje prikupljamo o vama prilikom vaše posete ovom vebsajtu („Vebsajt“) ili pristupanja ili korišćenja drugih vebsajtova, mobilnih ili desktop aplikacija odnosno dodatnih internet servisa kompanije „Bausch Health“ (koji će se zajedno za Vebsajtom nazivati „Servisi“), takođe i na koji način se vaši podaci mogu upotrebiti i obelodaniti, na koji način možete da kontrolišete upotrebu i obelodanjivanje vaših podataka i na koji način su vaši podaci zaštićeni.

Pristupanjem odnosno korišćenjem bilo kojih Servisa, prihvatate i saglasni ste da ćete biti obavezani svim uslovima ove Politike privatnosti bez rezervi ili ograničenja, kao i da prihvatate i saglasni ste na prikupljanje, čuvanje i obradu vaših podataka o ličnosti od strane naše kompanije u Sjedinjenim Američkim Državama („SAD“) i bilo kojoj drugoj zemlji u koju možemo preneti vaše podatke o ličnosti u skladu sa uslovima ove Politike privatnosti. Molimo vas da pročitate celu Politiku privatnosti pre korišćenja ovog Vebsajta ili bilo kojih Servisa ili davanja bilo kojih podataka. Ukoliko niste saglasni ili ne prihvatate bilo koji deo ove Politike privatnosti, nemojte koristiti ovaj Vebsajt ili Servise i nemojte davati nikakve podatke.

Ova Politika privatnosti je deo i regulisana je Pravnim obaveštenjem kompanije „Bausch Health“ („Pravno obaveštenje“) kliknite ovde. Politika privatnosti i Pravno obaveštenje su pravno obavezujući za sve korisnike ovog Vebsajta i bilo kojih Servisa. Ukoliko imate bilo kakva pitanja, obratite nam se na jedan od načina navedenih u rubrici „Kontaktirajte nas“ na kraju ove Politike privatnosti.

 

Podaci koje prikupljamo

Naša kompanija može prikupljati lične podatke u vezi sa vašim korišćenjem Vebsajta ili bilo kojih Servisa (koji će se zajedno nazivati, „Podaci o ličnosti“). Ovi podaci se prikupljaju u naše opravdane poslovne svrhe i mogu se koristiti na dole opisani način.

 1. Aktivno prikupljanje podataka Naša kompanija može aktivno prikupljati određene Podatke o ličnosti koji uključuju: (a) ime i prezime; (b) kontakt podatke, kao što je adresa e-pošte, adresa, poštanski broj i broj telefona; (c) korisničko ime i lozinku; (d) demografske podatke, kao što je rod i datum rođenja; (e) podatke o tome da li je korisnik stariji od 13 godina i da li je rezident SAD; (f) poruke e-pošte, komentare, sugestije ili druge informacije koje ste dostavili na ovom Vebsajtu ili Servisima, putem istih ili u vezi sa istima, odnosno koje se odnose na nas ili naše proizvode ili usluge; (g) zdravstvene informacije, uključujući i zdravstvena stanja, lekove, podatke o receptima i/ili predstojećim terapijama; (h) lične podatke koje prikupljamo kada prijavite moguću neželjenu reakciju povezanu sa jednim ili više naših proizvoda; (i) odgovore na ankete; (j) vaše pretrage; (k) podatke o kreditnoj kartici ili bakovnom računu, uslove naplate/plaćanja, kreditni limit i kreditno stanje; (l) naziv radnog mesta i članstvo u stručnim organizacijama; (m) hobije i oblasti interesovanja; (n) željene načine komunikacije; (o) željene proizvode; (p) da li ste zdravstveni radnik, podatke kao što je broj vaše državne licence i vaša specijalnost; (q) odgovore na upitnike i podatke na prijavi za radno mesto; (r) podatke koje navedete kada se prijavite na jednu od naših mailing listi ili biltena, ili (s) druge vrste podataka koje smo vam opisali prilikom prikupljanja istih. Podaci o ličnosti koji su prikupljeni iz prijava za posao zaštićeni su „Politikom zaštite privatnosti kandidata za posao“ kompanije „Bausch Health“ koja se može naći na sledećem linku kliknite ovde.
 2. Automatsko prikupljanje podataka Takođe možemo automatski prikupljati određene podatke prilikom vaše posete i korišćenja Vebsajta i Servisa. Ove podatke prikupljamo u naše opravdane poslovne svrhe i u cilju unapređenja vašeg korišćenja Vebsajta i Servisa. Ovi podaci mogu uključiti: (a) vreme, datum i trajanje vaše posete Vebsajtu; (b) vrstu vašeg pregledača i operativnog sistema; (c) adresu vašeg internet protokola (IP), odnosno broj koji se automatski dodeljuje vašem računaru prilikom svakog pristupanja internetu i koji ponekad može da se koristi za utvrđivanje vašeg opšteg geografskog položaja; (d) ostale jedinstvene identifikatore, uključujući i podatke o uređaju, kao što je jedinstveni identifikator uređaja, model hardvera, operativni sistem i verzija istog, kao i podaci o mobilnoj mreži; (e) vebsajtovi koje ste posetili pre i nakon posete Vebsajtu; (f) stranice koje ste pogledali i linkovi na koje ste kliknuli na Vebsajtu; (g) naručene proizvode i njihovu vrednost; (h) vaše interakcije sa porukama e-pošte, kao što su linkovi na koje ste kliknuli i da li su poruke otvarane ili prosleđene; i (i) piksele za praćenje društvenih mreža koji omogućavaju interakciju između platformi, kao što je „Facebook“ i „Twitter“, sa ovim Vebsajtom i koji pružaju povratne informacije o vašim aktivnostima. Naša kompanija može koristiti kolačiće, piksel tagove i slične tehnologije kako bi automatski prikupljala ovu vrstu podataka. Kolačići su delići informacija koji su uskladišteni u internet pregledaču vašeg računara. Informacije dobijene iz kolačića i na osnovu praćenja mogu biti razmenjivane sa trećim licima. Trebalo bi da vam bude omogućeno da odlučite da li i na koji način će vaš računar prihvatati kolačiće tako što ćete podesiti željene opcije u podešavanjima vašeg internet pregledača. Međutim, ukoliko želite da onemogućite kolaćiće, postoji mogućnost da nećete moći da koristite određene servise ili funkcije na Vebsajtu ili u vezi sa Servisima. Piksel tagovi su veoma male slike ili mali delovi podataka koji su ugrađeni u slike, a koji su takođe nazivaju i „web beacon-i“ ili „clear GIF-ovi“, koji mogu da prepoznaju kolačiće, vreme i datum posete određenoj stranici, opis stranice na kojoj je postavljen piksel tag i slične informacije sa vašeg računara ili uređaja. Pristupanjem Vebsajtu ili korišćenjem bilo kojih Servisa, dajete vašu saglasnost na korišćenje kolačića, piksel tagova i sličnih tehnologija za praćenje od strane naše kompanije. Podešavanja u vezi s tim možete izmeniti tako što ćete nam poslati e-poštu na adresu u.s.privacy@bauschhealth.com. Naša kompanija može dozvoliti trećim licima da postavljaju i čitaju sopstvene kolačiće, piksel tagove i slične tehnologije radi prikupljanja podataka putem Vebsajta i Servisa. Mi nemamo kontrolu nad načinom na koji pomenuta treća lica koriste te podatke. Pomenuta treća lica uključuju pružaoce usluga koji mogu koristiti ove tehnologije kako bi prikupljali informacije koje nam pomažu u merenju saobraćaja, istraživanju i analitici. Na primer, Vebsajt koristi „Google Analytics“, servis kompanije „Google, Inc.“ („Google“) za internet analitiku za potrebe analize na koji način korisnici koriste Vebsajt. „Google Analytics“ koristi kolačiće i druge tehnologije za praćenje kako bi prikupljao agregatne podatke („Agregatni podaci“) sa vaših poseta Vebsajtu. Za više informacija o politici privatnosti servisa „Google Analytics“, pročitajte politike kompanije Google. Koristite Google Analytics Opt-out Browser Add-on da biste sprečili slanje podataka servisu „Google Analytics“. Naša kompanija čuva agregatne podatke u agregatnoj formi i ne može da identifikuje nijednog posebnog korisnika niti pojedinca na osnovu agregatnih podataka. Naša kompanija koristi agregatne podatke na razne načine, uključujući, ali ne isključivo, radi brojanja ponovnih poseta korisnika Vebsajtu, prikupljanja i prijavljivanja agregatnih statističkih informacija o Vebsajtu, kao i radi utvrđivanja koje opcije korisnici preferiraju. Postoje različiti načini na koje možete sprečiti praćenje vaših aktivnosti na internetu, uključujući i podešavanje opcije zabrane praćenja („do not track“) na vašem pregledaču kako bi vebsajtovi koje posetite bili obavešteni da ne želite da prikupljaju određene informacije o vama. Napominjemo da ovaj Vebsajt trenutno ne priznaje ove „do not track“ instrukcije. Ažuriraćemo ovu Politiku privatnosti ukoliko u budućnosti priznamo „do not track“ instrukcije. Ukoliko imate bilo koja pitanja o upotrebi kolačića na našim vebsajtovima, ili ukoliko želite da izmenite ili povučete saglasnost na upotrebu kolačića, obratite nam se na jedan od načina navedenih u rubrici „Kontaktirajte nas“ na kraju ove Politike privatnosti.
 3. Podaci iz drugih izvora Ukoliko je to dozvoljeno važećim zakonom, naša kompanija može da prikuplja ili prima dodatne podatke o vama, kao što su demografski podaci ili informacije o otkrivanju prevare, informacije od drugih pružalaca usluga i/ili partnera. Na primer, možemo primati rezultate bezbednosnih provera (uz vašu saglasnost, ukoliko je neophodna) ili upozorenja o prevari od pružalaca usluga, u cilju sprečavanja prevara i procene rizika. Takođe, prilikom praćenja drugih vebsajtova, možemo prikupljati i vaše podatke o ličnosti koji su dostupni javnosti. Na primer, možemo pratiti razgovore na javnim platformama o kompaniji „Bausch Health“ ili farmaceutskoj industriji u opštijem smislu. Možemo kombinovati informacije o vama iz raznih izvora. Ukoliko se linkujete, povežete ili prijavite na servis trećeg lica (kao što je „Google“, „Facebook“ ili „LinkedIn“), dati servis nam može poslati informacije kao što su vaše informacije koje ste pružili prilikom registracije ili informacije sa vašeg profila na tom servisu. Ove informacije mogu biti različite i kontroliše ih dati servis ili ih odobravate vi putem podešavanja privatnosti na tom servisu. Mi ne kontrolišemo, ne pratimo niti pružamo odgovore u vezi sa obradom vaših podataka o ličnosti od strane tih servisa. Sve zahteve za informacijama u vezi sa korišćenjem ili obelodanjivanjem takvih podataka o ličnosti od strane tih trećih lica treba uputiti odgovarajućem trećem licu.

 

Na koji način koristimo i obelodanjujemo podatke

Vaše podatke prikupljamo u opravdane poslovne svrhe, kao i u cilju realizacije, praćenja, evaluacije i unapređenja našeg poslovnog odnosa sa vama. Podatke o vama koje prikupimo koristimo, čuvamo i obrađujemo, između ostalog, u cilju pružanja, razumevanja, unapređenja i razvoja našeg Vebsajta i Servisa, komunikacije sa vama, izvršenja vaših zahteva, unapređenja odnosa sa vama i radi poštovanja naših zakonskih obaveza. U tom smislu, možemo da koristimo odnosno obelodanjujemo vaše Podatke o ličnosti koje prikupimo u vezi sa ovim Vebsajtom ili Servisima na sledeći način:

 1. Uz vašu saglasnost. Ukoliko nam date saglasnost, naša kompanija može da koristi i obelodani vaše Podatke o ličnosti na način opisan prilikom davanja te saglasnosti.
 2. Naše poslovne svrhe. Naša kompanija može da koristi vaše Podatke o ličnosti u naše poslovne svrhe, kao što je (a) pružanje proizvoda, usluga i informacija koje zatražite, uključujući i pružanje istih posredstvom naših povezanih društava; (b) obaveštavanje o ažuriranim informacijama, promocijama ili vestima o nama, našim proizvodima, uslugama i događajima, putem e-pošte, direktne pošte ili na drugi način; (c) istraživanje tržišta; (d) održavanje ili administracija Servisa, obavljanje poslovnih i/ili zdravstvenih analiza, ili u druge interne svrhe radi unapređenja kvaliteta poslovanja, Servisa i drugih proizvoda i usluga koje nudimo, i kako bismo bolje razumeli interakciju posetilaca sa Servisima; (e) zaštita naše kompanije, naših kupaca i/ili Servisa; (f) izrada izveštaja za nadležne organe; (g) obrada prijava za posao i obrada upita; (h) prilagođavanje i personalizacija vašeg korišćenja Vebsajta ili Servisa; (i) promet naših proizvoda i usluga, (j) praćenje i analiza naših proizvoda i usluga, (k) unapređenje aktuelnih proizvoda ili razvoj novih proizvoda, (l) prikupljanje demografskih i geografskih informacija o korisnicima Vebsajta i naših proizvoda, (m) dostavljanje administrativnih ili pravnih informacija, (n) odgovaranje na vaše zahteve; (o) odgovaranje na vaše prijave neželjenih reakcija povezanih sa nekim od naših proizvoda, bezbednosno praćenje naših proizvoda i prijavljivanje neželjenih reakcija; i (p) bilo koje druge svrhe koje vam budu navedene prilikom prikupljanja podataka.
 3. Drugi pružaoci usluga. Naša kompanija koristi razne usluge raznih pružalaca usluga kao pomoć u pružanju naših usluga u vezi sa ovim Vebsajtom, Servisima i našim poslovanjem. Takvi pružaoci usluga mogu uključiti, bez obraničenja, (a) naše stručne savetnike, revizore i poslovne partnere, (b) naše dobavljače koji hostuju Vebsajt, upravljaju bazama podataka, vrše analize ili analitiku podataka, obrađuju plaćanja, pružaju tehničku ili korisničku podršku ili šalju za naše potrebe; i (c) firme sa kojima imamo odnose u promotivne, marketinške, reklamne ili druge komercijalne svrhe, uključujući i finansijske institucije i kompanije koje obavljaju usluge logistike i/ili isporuke. Ovi pružaoci usluga se mogu nalaziti na teritoriji ili van teritorije SAD. U svakom slučaju, naša kompanija preduzima razumne mere kako bi vam pomogla da zaštitite vaše Podatke o ličnosti od neovlašćenog korišćenja ili obelodanjivanja. Na primer, možemo zaključiti pismene sporazume kojima se pružaoci usluga obavezuju da će čuvati poverljivost vaših podataka i da će primenjivati odgovarajuće bezbednosne mere u vezi sa istima. Takođe, pristup tih pružalaca usluga vašim Podacima o ličnosti je ograničen samo na one podatke koji su neophodni ili koji se preporučuju u cilju izvršenje zadataka u naše ime.
 4. Poslovne transakcije. Naša kompanija može prenositi prikupljene podatke, uključujući i Podatke o ličnosti, u slučaju (a) prodaje, ustupanja ili drugog prenosa vlasništva ili kontrole nad celokupnim našim poslovanjem na koje se pomenuti podaci odnose ili bilo kojim delom istog; (b) u slučaju drugih poslovnih transakcija u kojima učestvuje kompanija „Bausch Health“, kao što je interno restrukturiranje, kupovina ili prodaja zavisnih društava, ili učešće u zajedničkim poduhvatima sa trećim licima; kao i u slučaju (c) stečaja ili sličnog događaja u koji je uključena kompanija „Bausch Health“; s tim da će u svakom slučaju naša kompanija uložiti opravdane napore kako bi vas obavestila pre nego što vaši Podaci o ličnosti postanu predmet druge politike privatnosti. Naša kompanija takođe može koristiti Podatke o ličnosti radi izvršenja ugovora u kom ste vi jedna od strana.
 5. Poštovanje propisa, naloga ili zahteva nadležnih organa. Naša kompanija može vaše podatke, uključujući i Podatke o ličnosti, obelodaniti sudovima, organima reda ili državnim organima, ili ovlašćenim trećim licima, ukoliko budemo u obavezi ili nam bude dozvoljeno da to učinimo u skladu sa zakonom ili ukoliko je isto neophodno u cilju: (a) poštovanja važećeg zakona, propisa ili smernice; (b) postupanja u skladu sa zahtevima pravnog postupka ili odgovaranja na žalbe podnete protiv naše kompanije; (c) odgovaranja na zahteve koji se odnose na krivičnu istragu ili sumnju na nezakonitu radnju ili bilo koju drugu radnju koja našu kompaniju ili druge naše korisnike izlaže pravnoj odgovornosti; (d) zaštite prava, imovine i/ili lične bezbednosti kompanije „Bausch Health“, njenih zaposlenih ili pripadnika javnosti; i/ili (e) u cilju odgovaranja na istragu ili zahtev za podatke, ili kako bi se postupilo u skladu sa istima, ili radi saradnje sa regulatornim, državnim ili drugim organom, bilo da se isto zahteva zakonom ili ne. U zavisnosti od slučaja, naša kompanija vas može obavestiti o zahtevima nadležnih organa, osim ukoliko je dostavljanje obaveštenja zabranjeno postupkom, sudskim nalogom ili drugim važećim zakonom, ili ukoliko smatramo da bi dostavljanje takvog obaveštenja bilo nepotrebno, bezuspešno, ili bi predstavljalo rizik od povrede ili štete pojedinca ili grupe, ili bi predstavljalo rizik od materijalne odgovornosti za kompaniju „Bausch Health“.
 6. Zavisna i povezana društva. Naša kompanija može da obelodani vaše podatke svojim zavisnim i drugim povezanim društvima iz raznih razloga, koji uključuju obelodanjivanje u poslovne, operativne i marketinške svrhe.
 7. Agregatni podaci. Naša kompanija može da razmenjuje agregatne podatke (informacije o našim korisnicima koje međusobno kombinujemo kako se njima više ne bi identifikovao ili pominjao pojedinačni korisnik) i druge anonimizovane informacije u cilju postupanja u skladu sa zakonima, radi obavljanja analiza tržišta i privredne oblasti, za potrebe izrade demografskih profila, u svrhe marketinga i reklame i u druge poslovne svrhe.
 8. Opcije „reci prijatelju“ (Tell-A-Friend). Naša kompanija može da obelodani vaše ime i adresu e-pošte vašem prijatelju ukoliko budete koristili opciju „reci prijatelju“ kako bi vašem prijatelju bile poslate informacije o proizvodima i uslugama kompanije „Bausch Health“.
 9. Primena pravnog obaveštenja. Naša kompanija može da obelodani vaše Podatke o ličnosti radi primene našeg Pravnog obaveštenja kliknite ovde.
 10. Naša kompanija neće prodati, izdati u ili uzeti pod zakup vaše Podatke o ličnosti nijednom trećem licu ukoliko vas o tome ne obavesti kada budete pružali iste podatke.

Prava korisnika

Pored prava utvrđenih drugim odredbama ove Politike privatnosti, možete ostvarivati neka od ili sva dolenavedena prava.

 1. Upravljanje sadržajem. Imate pravo da se prijavite da primate sadržaj od Kompanije ili da odjavite od istog tako što ćete nam se obratiti na jedan od načina opisanih u rubrici „Kontaktirajte nas“ na kraju ove Politike privatnosti.
 2. Izjašnjavanje protiv primanja marketinških i promotivnih poruka. Možete da se izjasnite da ne želite da od nas primate marketinške i promotivne poruke primenom procedure za to koja je opisana u svakoj poruci e-pošte koju vam pošaljemo ili nam se obratite na jedan od načina opisanih u rubrici „Kontaktirajte nas“ na kraju ove Politike privatnosti. Međutim, čak i ukoliko se izjasnite protiv primanja marketinških i promotivnih e-poruka, možemo nastaviti da vam šaljemo poruke u administrativne ili informativne svrhe, uključujući i naknadne poruke o eventualnom sadržaju koji ste postavili na Vebsajtu ili u vezi sa bilo kojim Servisima.
  Takođe možete da se izjasnite da ne želite da od nas primate marketinške i promotivne poruke na sledećem linku: [kliknite ovde]
 3. Povlačenje saglasnosti. Ukoliko ste dali saglasnost na obradu vaših Podataka o ličnosti, možete je povući u bilo kom trenutku tako što ćete nam dostaviti dopis (na jedan od načina opisanih u rubrici „Kontaktirajte nas“ na kraju ove Politike privatnosti) u kom ćete navesti koju saglasnost povlačite. Napominjemo da povlačenje vaše saglasnosti ne utiče na zakonitost obrade podataka na osnovu date saglasnosti pre njenog povlačenja.
 4. Pristup podacima; kopije; prenos; korekcija. Na osnovu važećeg zakona možete imati pravo da zahtevate sledeće u vezi sa vašim Podacima o ličnosti koji su u našem posedu: (a) da vam omogućimo pristup tim Podacima o ličnosti; (b) da vam dostavimo kopije tih Podataka o ličnosti u strukturiranom, opšte korišćenom i mašinski čitljivom formatu i/ili da ove podatke prenesemo drugom pružaocu usluga (ukoliko je tehnički izvodljivo); i/ili (c) da korigujemo netačne ili nepotpune Podatke o ličnosti.
 5. Ograničenje obrade podataka. Na osnovu važećeg zakona možete imati pravo da ograničite načine na koje koristimo vaše Podatke o ličnosti, a posebno (a) ukoliko imate prigovor na tačnost vaših Podataka o ličnosti; (b) ukoliko je obrada vaših Podataka o ličnosti nezakonita i protivite se brisanju tih podataka; (c) kada nam više nisu potrebni vaši Podaci o ličnosti za potrebe obrade, ali su vama potrebni radi utvrđivanja dokaza, ostvarivanja prava ili odbrane u vezi sa tužbenim zahtevima; ili (d) ukoliko ste podneli prigovor na obradu vaših podataka i odluka o tome da li naš opravdani osnov ima prednost u odnosu na vaš osnov još uvek nije doneta.
 6. Prigovor na obradu podataka. Na osnovu važećeg zakona možete imati pravo da od nas zahtevate da ne obrađujemo vaše Podatke o ličnosti u određene svrhe (uključujući i izradu profila), ukoliko je ista obrada zasnovana na opravdanom interesu. Ukoliko imate prigovor na takvu obradu, naša kompanija više neće vršiti obradu vaših Podataka o ličnosti u te svrhe, izuzev ukoliko možemo da vam dokažemo da postoji uverljiv opravdani osnov za datu obradu ili je data obrada neophodna u cilju utvrđivanja dokaza, ostvarivanja prava ili odbrane u vezi sa tužbenim zahtevima. Ukoliko se vaši Podaci o ličnosti obrađuju u direktne marketinške svrhe, imate pravo da u bilo kom trenutku od nas zahtevate da prekinemo obradu vaših podataka u ove direktne marketinške svrhe.
 7. Brisanje podataka. Ukoliko više ne želite da naša kompanija koristi vaše podatke, možete zatražiti da obrišemo vaše Podatke o ličnosti. Napominjemo da ukoliko zatražite brisanje vaših Podataka o ličnosti: (a) naša kompanija može da zadrži neke od vaših Podataka o ličnosti koji su potrebni za naše opravdane poslovne interese, kao što je detekcija i prevencija prevara i unapređenje bezbednosti; (b) naša kompanija može da zadrži vaše Podatke o ličnosti ukoliko je isto neophodno kako bismo poštovali naše zakonske obaveze; (c) neke kopije vaših Podataka o ličnosti (kao što su logovi) mogu ostati u našoj bazi podataka, ali će sa njih biti uklonjeni lični identifikatori; i (d) preostale kopije vaših Podataka o ličnosti ne mogu biti uklonjene iz naših rezervnih sistema tokom ograničenog vremenskog perioda.
 8. Podnošenje žalbi. Imate pravo da uložite žalbe na obradu podataka koju vrši naša kompanija pred nadležnim organima za zaštitu podataka.

 

Obaveze korisnika

Pored obaveza utvrđenih drugim odredbama ove Politike privatnosti, dužni ste da se pridržavate dolenavedenih obaveza. Naša kompanija ne može i neće snositi odgovornost za bilo koje obaveze ili druge probleme koji mogu nastati usled vašeg nepostupanja u skladu sa ovim zahtevima.

 1. Potpuni, aktuelni, istiniti i tačni podaci. Vi snosite odgovornost za pružanje potpunih, aktuelnih, istinitih i tačnih podataka. Takođe ste dužni da nam se obratite na način opisan na kraju ove Politike privatnosti radi ažuriranja ili korigovanja vaših Podataka o ličnosti, po potrebi. Ukoliko dostavite podatke o ličnosti koji se odnose na druga lica, ovim izjavljujete da imate ovlašćenje da to učinite kao i da nam date dozvolu da koristimo te podatke u skladu sa ovom Politikom privatnosti.
 2. Korišćenje i pristup Servisima. Vi, a ne kompanija „Bausch Health“, snosite isključivu odgovornost za vaše aktivnosti, ponašanje, korišćenje i postupanje na Vebsajtu, kao i u vezi sa bilo kojim Servisima. Podnošenje vaših podataka ne garantuje vam da ćemo vam odobriti pristup odnosno korišćenje bilo kojih delova ili funkcija Vebsajta ili Servisa.
 3. Poverljivost; Izveštavanje. Vi snosite odgovornost za čuvanje poverljivosti bilo kojih vaših korisničkih imena i/ili lozinki u vezi sa Vebsajtom ili Servisima, kao i za svaki pristup ili upotrebu Servisa korišćenjem pomenutih korisničkih imena i/ili lozinki, bez obzira na to da li ste iste odobrili ili ne. Dužni ste da nas odmah obavestite o svakoj neovlašćenoj upotrebi pomenutih korisničkih imena i/ili lozinki ili bilo kojoj drugoj povredi bezbednosti.

 

Bezbednost podataka

Naša kompanija primenjuje razumne tehničke, fizičke, administrativne i proceduralne bezbednosne mere kako bi vaši podaci koje ste nam pružili bili zaštićeni od gubitka, zloupotrebe, neovlašćenog pristupanja, obelodanjivanja, izmena, presretanja ili uništenja. S tim da napominjemo da nijedne bezbednosne mere nisu 100% uspešne. Shodno tome, ne možemo garantovati bezbednost informacija koje nam obelodanite ili prenesete, niti snosimo odgovornost za krađu, uništenje, presretanje ili slučajno obelodanjivanje vaših Podataka o ličnosti. Na osnovu toga, svaki prenos Podataka o ličnosti vrši se na vaš rizik.

Naša kompanija ne dostavlja trenutno niti će u budućnosti dostavljati poruke e-pošte sa zahtevom da nam dostavite ili potvrdite podatke o ličnosti. Tehnika pod nazivom „phishing“ služi za pokušaj krađe podatka o ličnosti i podataka o finansijama korisnika. „Phisheri“ koriste „spoofovane“ poruke e-pošte kako bi korisnike doveli do lažnih vebsajtova koji korisnike navedu da otkriju podatke o ličnosti, uključujući i broj kreditne kartice, korisničko ime, lozinke i broj socijalnog osiguranja. Ukoliko primite ovakvu poruku u kojoj se tvrdi da je poslata sa Vebsajta ili da je u vezi sa bilo kojim Servisima, odmah je prosledite na mejl u.s.privacy@bauschhealth.com a zatim obrišite sa računara.

Naša kompanija zadržava pravo da svakom korisniku odbije pristup i/ili korišćenje privilegija, uključujući, bez ograničenja, i korišćenje bilo kojih servisa, delova ili funkcija naših vebsajtova, ukoliko je doveden u pitanje identitet lica koje pristupa ili pokušava da pristupi bilo kojim servisima, delovima ili funkcijama sajtova.

 

Čuvanje Podataka o ličnosti

Naša kompanija generalno čuva vaše podatke o ličnosti onoliko dugo koliko je potrebno za naše opravdane poslovne interese i koliko je u obavezi u skladu sa važećim propisima. Ukoliko više ne želite da koristimo vaše podatke, možete nam poslati zahtev da se obrišu. U stavu 7, „Prava korisnika“, nalaze se detaljne informacije o brisanju podataka.

 

Korisnički generisan sadržaj

S vremena na vreme, na raznim delovima Vebsajta ili Servisa biće vam omogućeno da postavljate tekstove i druge materijale (koji će se zajedno nazivati, „Korisnički sadržaj“). Svi korisnički sadržaji koje postavite na Vebsajt ili za korišćenje istog ili u vezi sa Servisima mogu postati javne informacije. Budite oprezni ukoliko Korisnički sadržaj sadrži informacije o vama ili drugima, uključujući i Podatke o ličnosti. Naša kompanija ne snosi odgovornost za rezultate postavljanja tih informacija i ne može da spreči da iste koriste treća lica na način kojim se vrši povreda ove Politike privatnosti, zakona ili vaše privatnosti i bezbednosti. Postavljanjem datog Korisničkog sadržaja, potvrđujete da prihvatate i da ste saglasni sa tim da ćete pratiti i biti obavezani ovom Politikom privatnosti i Pravnim obaveštenjem kliknite ovde.

 

Servisi društvenih mreža

Može vam biti omogućeno da povežete nalog na društvenoj mreži (kao što je „Facebook“, „Google+“ ili „LinkedIn“) sa nalogom putem naših Servisa. Time vam može biti omogućeno da se korišćenjem identifikacionih podatka za pristup tom drugom sajtu ili servisu prijavite na određene funkcije naših Servisa. Ako povežete nalog na sajtu ili servisu trećeg lica, ovim servisima društvenih mreža može biti omogućeno da prikupljaju informacije o vama, uključujući i informacije o vašim aktivnostima na našim Servisima.

Naša kompanija takođe može da sarađuje sa određenim društvenim mrežama kako bi vam ponudila njihove servise putem naših Servisa. Na primer, može vam biti omogućeno da koristite servise društvenih mreža, uključujući, ali ne isključivo i „Facebook“, „Twitter“ i druge mreže, kako biste vašim prijateljima i follower-ima na tim društvenim mrežama informisali o vašem iskustvu sa našim Servisima. Ove društvene mreže mogu prikupljati informacije o vama, uključujući i informacije o vašim aktivnostima na našim Servisima. Ovi servisi društvenih mreža takođe mogu obavestiti vaše prijatelje, kako na Servisima, tako i na samim društvenim mrežama, da ste vi korisnik naših Servisa ili o vašem korišćenju naših Servisa, u skladu sa važećim zakonom i politikama privatnosti tih mreža. Ukoliko se opredelite da pristupite ili koristite servise društvenih mreža, naša kompanija može primati vaše podatke koje ste dali tim društvenim mrežama, uključujući i podatke o vašim kontaktima na tim društvenim mrežama.

 

Zaštita privatnosti dece

Kompanija „Bausch Health“ poštuje privatnost dece. Naša kompanija svesno ne prikuplja, koristi, niti obelodanjuje Podatke o ličnosti dece mlađe od 13 godina starosti. Ukoliko smatrate da smo primili takve Podatke o ličnosti, na jedan od načina opisanih u rubrici „Kontaktirajte nas“ na kraju ove Politike privatnosti.

 

Linkovi ka vebsajtovima trećih lica

Na ovom Vebsajtu i Servisima mogu biti postavljeni linkovi ka drugim internet sajtovima kojima upravljaju i koje održavaju treća lica. Ovi sajtovi fukcionišu nezavisno od kompanije „Bausch Health“ i nisu pod našom kontrolom ili odgovornošću. Takođe, od vas se može zatražiti da preuzmete određene programe, proizvode ili servise od tih trećih lica, uključujući, bez ograničenja i kupone za pristup određenim proizvodima ili uslugama kompanije „Bausch Health“. Postojanje ovih linkova ka drugim sajtovima ne predstavlja odobrenje od strane kompanije „Bausch Health“ tih drugih sajtova, njihovih sadržaja, programa, proizvoda ili servisa, niti lica ili subjekata povezanih sa njima. Kada posetite sajtove trećih lica, napustićete naš Vebsajt i nećete koristiti Servise, a kompanjia „Bausch Health“ ne snosi odgovornost u vezi sa tim ili drugim sajtovima koji nisu pod njenom kontrolom. Preporučujemo vam da pročitate politike privatnosti i uslove korišćenja tih sajtova. Vi prihvatate isključivu odgovornost i snosite sve rizike vašeg korišćenja tih sajtova.

 

Politika privatnosti za stanovnike Kalifornije

Za stanovnike Kalifornije, kliknite ovde

 

Politika o kolačićima

Za politiku o kolačićima, kliknite ovde

 

Globalno poslovanje

Ovaj vebsajt je pod kontrolom naše kompanije koja njime upravlja iz SAD. Ukoliko posećujete ovaj Vebsajt iz druge zemlje osim SAD, vaši Podaci o ličnosti koji se prikupljaju na ovom Vebsajtu biće preneti van teritorije naše zemlje. Ovaj Vebsajt je dizajniran tako da ispunjava zakone, pravila i propise SAD i nije predviđeno da isti bude u skladu sa zakonima, pravilima ili propisima drugih područja sudske nadležnosti osim SAD.

U svakom slučaju, za potrebe našeg globalnog poslovanja, Podaci o ličnosti koje prikupljamo mogu biti preneti, sačuvani i/ili obrađivani u drugim područjima sudske nadležnosti širom sveta ili se istima može pristupati iz drugih područja sudske nadležnosti širom sveta. Zakoni tih drugih područja sudske nadležnosti mogu se razlikovati od zakona koji se primenjuju u vašoj zemlji i mogu prižati drugačiji nivo zaštite privatnosti, bezbednosti i zaštite podataka u odnosu na zakone koji se primenjuju u vašoj zemlji. Međutim, naša kompanija će sa vašim Podacima o ličnosti postupati u skladu sa ovom Politikom privatnosti i važećim pravom, bez obzira na to gde prenosimo, čuvamo, obrađujemo ili pristupamo tim podacima.

 

Obaveštavanje o izmenama Politike privatnosti

Kompanija „Bausch Health“ zadržava pravo da izvrši izmene ili dopune ove Politike privatnosti u bilo kom trenutku po sopstvenom nahođenju tako što će ažurirati istu bez prethodnog obaveštavanja o tome. Ove izmene i dopune stupaju na snagu odmah nakon postavljanja na Vebsajt. Saglasni ste da vas možemo obavestiti o bitnim izmenama ove Politike privatnosti tako što ćemo navesti datum poslednje izmene na početku Politike privatnosti i da ćete redovno proveravati na Vebsajtu da li ima izmena ove Politike. Ukoliko nastavite da pristupate odnosno koristite Servise nakon što smo postavili izmenjenu Politiku privatnosti, time se podrazumeva da ste dali saglasnost na date izmene i sve uslove i odredbe u tom trenutku važeće Politike privatnosti.

 

Kontaktirajte nas

Ukoliko imate pitanja, zahteve ili nedoumice u vezi sa ovom Politikom privatnosti ili želite da ostvarite bilo koja od prava opisanih u istoj, možete nam se obratiti dostavljanjem e-pošte na adresu u.s.privacy@bauschhealth.com ili pisma na sledeću adresu:

 

Bausch Health Companies Inc.
2150 St. Elzéar Blvd. West
Laval, Quebec H7L 4A8
Canada
(800) 361-1448

Use of this site signifies your agreement to the Legal Notice and Privacy Policy.
©2021 Bausch Health Companies Inc. All rights reserved. MTB.0230.USA.18 V2.0

CALIFORNIA RESIDENTS: DO NOT SELL MY PERSONAL INFORMATION