POLITIKA PRIVATNOSTI INTERNET SAJTA

Dan stupanja na snagu: ………….

 

 

Ovim sajtom upravlja [identifikacija subjekta] („Bausch“ ili „mi“), rukovalac podacima.  U ovoj politici privatnosti internet sajta („Politika privatnosti“) opisan je način na koji prikupljamo, koristimo, prenosimo i obelodanjujemo informacije o vama („Podaci o ličnosti“) koje možemo dobiti putem ovog sajta. Naša kompanija obrađuje vaše podatke o ličnosti u skladu sa zakonima o zaštiti privatnosti i podataka koji se primenjuju u Evropskom ekonomskom prostoru i Švajcarskoj.

 

Ova Politika privatnosti važi za sve Bausch & Lomb subjekte u

 

Prikupljanje i korišćenje podataka o ličnosti

Za većinu naših usluga nije potrebna nijedna vrsta registracije, tako da vam je omogućeno posetite naš sajt bez saopštavanja vašeg identiteta. Međutim, za neke usluge može biti potrebno da nam dobrovoljno pružite vaše podatke o ličnosti koji mogu uključiti podatke kao što je vaše ime i prezime, adresa e-pošte ili broj telefona. Ove podatke o ličnosti možemo prikupljati i koristiti kako bismo vam pružili proizvode, usluge i korisničku podršku, kako bismo vam naplatili za proizvode i usluge koje ste zatražili, kako bismo omogućili promet proizvoda i usluga za koje smatramo da vas mogu zanimati, ili kako bismo komunicirali sa vama u druge svrhe ili kako bismo vas obavestili kada prikupljamo vaše podatke o ličnosti.

Naša kompanija može obrađivati vaše podatke o ličnosti kako bi vam pružila usluge, kao što je sistem za naručivanje putem interneta, i kako bi upravljala porudžbinama iz tog sistema. (Kupci i B2B)

 

Ukoliko je kreiran nalog za pristupanje našem sistemu za naručivanje putem interneta, možemo prikupljati podatke kao što je vaše ime i prezime, areda e-pošte, broj kupca, korisničko ime, lozinka i datum kreiranja naloga. Takođe možemo preuzeti podatke o vašem broju telefona, ukoliko ga navedete po vašem izboru. Kada pristupate našem sistemu za naručivanje putem interneta preko vašeg naloga, mi kreiramo identifikaciju za prijavljivanje i evidentiramo datum i vreme vašeg prijavljivanja na sistem.

 

Kada naručujete proizvode putem interneta, mi prikupljamo vaše kontakt podatke, informacije o naručenim ili vraćenim proizvodima, broj porudžbine, informacije o otpremi, informacije o plaćanju i druge informacije koje mogu biti neophodne kako bi se realizovala transakcija.

 

U nekim od gorenavedenih slučajeva, možemo zatražiti vašu saglasnost za prikupljanje i korišćenje vaših podataka o ličnosti, na primer, radi korišćenja određenih kolačića (cookies), radi korišćenja adrese vaše e-pošte [ili broja mobilnog telefona] u svrhe oglašavanja, ili kada se prijavite za određene usluge (npr. redovan bilten). Uvek ćete imati mogućnost da povučete vašu saglasnost tako što ćete nam se obratiti na kontakt adresu navedenu u nastavku. 

 

Podatke o ličnosti koje prikupljamo takođe koristimo i u interne svrhe, kao što je unapređenje naših proizvoda i promocija, upravljanje korisničkim nalozima, informisanje o potrebama naših korisnika i kontaktiranje korisnika u svrhe istraživanja i informisanja. 

 

Vaše podatke o ličnosti možemo obrađivati u smislu poslovne transakcije i kako bismo zaštitili vaša prava i imovinu, radi primene naših uslova korišćenja i pružanja pravnih obaveštenja, kao i radi uspostavljanja, ostvarivanja i odbrane odštetnih zahteva.

 

Vaše podatke o ličnosti možemo obrađivati kako bismo ispunili poreske, računovodstvene i druge pravne obaveze, na primer u smislu komercijalnih transakcija. Takođe, vaše podatke o ličnosti obrađujemo po potrebi u skladu sa zakonom ili po sudskom nalogu ili drugoj obavezujućoj odluci.

Naš sajt nije namenjen deci. Međutim, ukoliko imate manje od 16 godina, vaše podatke o ličnosti možete dati samo uz saglasnost ili ovlašćenje roditelja ili staratelja.

Naša kompanija neće koristiti niti razmenjivati vaše podatke o ličnosti u druge svrhe osim navedenih u ovoj Politici privatnosti a da vas prethodno nije obavestila o tome i, po potrebi, ponudila vam da odredite da li nam je dozvoljeno da vaše podatke o ličnosti koristimo u druge svrhe ili ne.

 

Razmena informacija

 

Naša kompanija može razmenjivati vaše podatke o ličnosti u gorenavedene svrhe sa:

 

 

Prilikom razmene vaših podataka o ličnosti sa subjektima u zemljama van EEP ili Švajcarske koje ne pružaju ekvivalentan nivo zaštite podataka, utvrdićemo ugovorne garancije (tj. model klauzula u ugovorima odobren od strane Evropske komisije), u skladu sa važećim zakonom o zaštiti podataka. Za više informacija možete nam se obratiti na kontakt adresu navedenu u nastavku.

 

Bezbednost podataka

 

Naša kompanija primenjuje odgovarajuće tehničke, fizičke i organizacione mere kako bi Podatke o ličnosti zaštitila od slučajnog ili nezakonitog uništenja ili slučajnog gubitka, izmene, neovlašćenog obelodanjivanja ili pristupa. Nažalost, nijedan sistem zaštite podataka ne može biti 100% bezbedan. U skladu s tim, bez obzira na to što nastojimo da zaštitimo vaše podatke o ličnosti, mi nismo u mogućnosti da vam obezbedimo niti garantujemo bezbednost Podataka o ličnosti u slučaju nepredviđenog gubitka ili neovlašćenog pristupa.

 

Vaša prava

U skladu sa ograničenjima važećih zakona, imate pravo da zatražite pristup, ispravku, brisanje, zabranu i obustavu obrade, prenos vaših podataka o ličnosti, kao i da vaši Podaci o ličnosti ne budu predmet automatskog odlučivanja. Za dostavljanje ovih zahteva možete koristiti kontakt podatke koji su navedeni u nastavku.

 

Celovitost podataka

 

Naša kompanija preduzima odgovarajuće mere kako bi obezbedila da Podaci o ličnosti koje prikuplja odgovaraju svrsi za koju će biti korišćeni, kao i da Podaci o ličnosti budu pouzdani za predviđenu namenu, tačni, potpuni i aktuelni. Međutim, u određenim slučajevima moramo da se oslanjamo na pojedinačne korisnike kako bismo obezbedili Podatke o ličnosti i održavali tačnost istih. Vi ste dužni da obezbedite ažurirane i tačne podatke kada nam iste predajete i kada vam naši servisi pružaju odgovarajuće alate za održavanje vaših podataka.

 

Čuvanje podataka o ličnosti

 

Naša kompanija će zadržati Podatke o ličnosti onoliko dugo koliko je u obavezi da ih čuva u skladu sa važećim zakonom (zakonima), ili koliko je potrebno za svrhe u koje se isti obrađuju. Podatke o ličnosti ćemo obrisati kada više ne budu potrebni, a u svakom slučaju, nakon isteka periooda čuvanja podataka koji je propisan važećim zakonom.

 

Izmene politike privatnosti

 

Ukoliko budemo izvršili bilo koje bitne izmene ove Politike privatnosti, postavićemo link za izmenjenu verziju na matičnoj stranici sajta na kojoj će biti naznačena napomena „Izmene politike privatnosti“ ili slično obaveštenje o izmenama. Trebalo bi da na ovom sajtu povremeno proveravate da li je bilo izmena ove Politike privatnosti. Takođe možete saznati da li je u skorije vreme bilo izmena ove Politike privatnosti uvidom u dan stupanja ove Politike na snagu koji je istaknut na početku ove Politike privatnosti.

 

Linkovi sa drugim internet sajtovima

 

Procedure u vezi sa zaštitom privatnosti koje su utvrđene ovom Politikom privatnosti namenjene su isključivo za ovaj internet sajt i druge naznačene aktivnosti. Drugi sajtovi koji su hostovani od strane trećih lica mogu primenjivati drugačije procedure. Ukoliko putem linka ili na drugi način posetite druge internet sajtove kojima upravljaju treća lica, potrebno je da pročitate politike privatnosti istaknute na tim sajtovima. Mi nemamo kontrolu nad drugim sajtovima i ne snosimo odgovornost za politiku i prakse trećih lica.

 

 

Kontaktirajte nas

 

Ukoliko imate bilo koja pitanja  u vezi sa ovom Politikom privatnosti ili našim procedurama za zaštitu privatnosti, obratite nam se na adresu DPO@bausch.com.

 

Ukoliko imate nedoumice ili želite da uložite žalbu u vezi sa našim korišćenjem vaših podataka o ličnosti, možete da se obratite našem Licu za zaštitu podataka na sledeću adresu: DPO@bausch.com.

 

Ukoliko smatrate da na vašu žalbu nije adekvatno odgovoreno, proverite da li postoji mogućnost da uložite žalbu Nadzornom organu za zaštitu privatnosti u vašoj zemlji.

 

Kolačići (Cookies)

 

Šta je kolačić

 

Na našem sajtu koristimo kolačiće. Kolačić je tekstualna datoteka koja sadrži male količine informacija koje se postavljaju u memoriju vašeg uređaja kada pristupite stranici na internet sajtu i kojima zatim pristupaju naši internet serveri. 

 

Kolačići obavljaju razne zadatke, na primer, omogućavaju vam efikasniju navigaciju po stranicama, čuvaju vaše preference i generalno omogućavaju vam što bolje iskustvo na  internet sajtu.

Prema EU Direktivi 2009/136/EC utvrđeno je da možemo da skladištimo kolačiće na vašem uređaju ukoliko su oni od ključnog značaja za funkcionisanje našeg sajta, ali za sve ostalo potrebna nam je vaša dozvola.

Neophodni kolačići: u pitanju su kolačići:

 

Kolačići koji nisu neophodni: u pitanju su bilo koji kolačići koji ne spadaju u definiciju neophodnih kolačića, kao što su kolačići koji služe za analizu ponašanja korisnika na sajtu („analitički“ kolačići) ili kolačići koji služe za prikaz reklama („marketing“ kolačići).

 

Vrste kolačića

Neki kolačići su neophodni za funkcionisanje sajta, kao i za platformu za naručivanje koju koriste naši korisnici, zato što omogućavaju funkcionisanje sistema za naručivanje.

Naš sajt može koristiti i kolačiće koji nisu neophodni. Oni ne služe za praćenje (tracking) niti identifikaciju pojedinačnih korisnika, već za prikupljanje informacija o tome na koji način se sajt koristi kako bismo ga prilagodili našim korisnicima. Bez informacija prikupljenih iz naših sistema koji koriste ove kolačiće, ne bismo bili u mogućnosti da vam pružamo naše usluge.

Naši internet serveri mogu pasivno prikupljati podatke putem korišćenja kolačića i drugih sredstava na vašem računaru i internet konekciji, kao što je IP adresa vašeg računara i/ili internet provajdera, datum i vreme vaše posete sajtu, internet adresa sajtova sa kojih ste putem linka posetili naš sajt, računarska tehnologija koju koristite i vaše kretanje i preference na našem sajtu. Ove kolačiće takođe možemo koristiti za prikupljanje informacija u vezi sa budućim posetama našem sajtu (kao što je čuvanje korisničkog imena i lozinke) i kako bi omogućili da budete prepoznati kao prethodni posetilac i pratili vaše aktivnosti na našem sajtu.

Ove informacije ne služe za utvrđivanje vašeg identiteta već nam omogućavaju da utvrdimo na koji način posetioci imaju interakciju sa našim sajtom. Ovi statistički podaci ne sadrže podatke o ličnosti i isključivo ih koristi naše tehničko i marketinško osoblje za potrebe administriranja sajtom. Zadržavamo pravo da koristimo druge tehnologije kao što su internet tagovi, piksel tagovi (web beacons) i alati za prikupljanje navigacionih podataka. Naša kompanija može kombinovati podatke prikupljene putem kolačića i drugih tehnologija za praćenje sa podacima o ličnosti, s tim da u tom slučaju sve podatke tretiramo kao podatke o ličnosti u smislu ove Politike privatnosti.

U sledećim tabelama dat je pregled kolačića koje koristimo sa objašnjenjem zašto ih koristimo.

 

Naziv kolačića

Provajder

Vrsta kolačića

Svrha

Trajanje kolačića

JSESSIONID

Bausch+Lomb

Kolačić prve strane / Neophodan kolačić

Omogućava da internet server zna koja sesija se odvija sa kojim korisnikom i koje proizvode ste stavili u kolica za kupovinu. Takođe omogućava da Bausch prati brojanje sesija za određenu aplikaciju.

Kolačić sesije (briše se čim istekne sesija vašeg pregledača ili kada zatvorite pregledač)

 

Oaj sajt takođe koristi „Google Analytics“, analitički internet servis kompanije „Google, Inc.“ („Google“). Google Analytics koristi kolačiće kako bi nam pomogao da analiziramo korišćenje sajta, kompilira izveštaje o aktivnosti na sajtu i pruža druge usluge u vezi sa aktivnošću na sajtu i korišćenju interneta. Korišćenjem našeg sajta, dajete saglasnost na obradu podataka o vama od strane kompanije Google na gorenavedeni način i svrhe. Da biste pogledali politiku privatnosti kompanije Google, pogledajte sledeći link http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html. Možete da instalirate dodatak (browser add-on) pregledača Google Analytics da biste odbili slanje podataka kompaniji Google u analitičke svrhe, a informacije o tome možete naći na linku http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Bausch + Lomb / Dr. Mann Pharma koristi standardne tehnike evaluacije radi analize odgovora na posete sajtovima (IP adrese, datum, vreme) kako bi svoj sadržaj bolje prilagodile potrebama korisnika. Pseudonimizovani ili anonimizovani podaci, koji ne dozvoljavaju donošenje zaključaka o posetiocu, čuvaju se radi priprema analiza tržišta u vezi sa korišćenjem sajtova u obliku statistika (npr. broj poseta, prosečno vreme provedeno na stranici, učestalost preozumanja datoteka itd.). Kompanija Bausch + Lomb / Dr. Mann Pharma može da koristi kolačiće za statističku procenu sajta. U zavisnosti od podešavanja pretraživača, kolačići se čuvaju kao tekstualne datoteke na hard disku posetioca. Kolačići omogućavaju prikupljanje informacija o vašem pregledaču (browser) i aktivnostima vašeg računara na našem sajtu. Imate mogućnost da odbijete da prihvatite kolačiće, s tim da se opcije u podešavanjima razlikuju u zavisnosti od korišćenog pregledača. Imate mogućnost da konfigurišete vaš internet pregledač tako da vas obaveštava kada primite kolačić i da vam pruži opciju da ga prihvatite ili odbijete.

 

Bausch + Lomb / Dr. Mann Pharma trenutno koristi analitičke alate „Google Analytics“, analitičkog internet servisa kompanije „Google Inc.“ („Google“) i „etracker“, analitički servis kompanije „etracker GmbH“ (etracker) na ovom sajtu. Kompanije Google i etracker koriste kolačiće za analizu korišćenja sajta, kompiliranje izveštaja o aktivnosti na sajtu i pružanje drugih usluga u vezi sa aktivnošću i korišćenjem sajta. Informacije koje generiše kolačić o vašem korišćenju ovog sajta prenose se na servere kompanije etracker ili Google i skladište na njima. Dodatne informacije o Google Analytics i etracker servisima i vašim opcijama za konfiguraciju u vezi sa ovim servisima, nalaze se u nastavku. Korišćenjem ove stranice, saglasni ste da naša kompanija vrši obradu podataka o vama koji su prikupljeni od strane naše kompanije i kompanija Google i etracker u gorenavedene svrhe.

 

Google Analytics. Google Analytics koristi kolačiće koji se čuvaju na vašem računaru i koji omogućavaju analizu vašeg korišćenja sajta. Informacije koje kolačić generiše o vašem korišćenju obično se prenose na server kompanije Google u SAD i čuvaju na njemu. Ukoliko je na ovom sajtu aktivirana anonimizacija IP adrese, vaša IP adresa biće pre toga skraćena od strane kompanije Google u državama članicama Evropske unije ili drugim državama potpisnicama ugovora o Evropskom ekonomskom prostoru. Cela IP adresa se prenosi samo na Google server u SAD i tamo se skraćuje u izuetnim slučajevima. U ime operatera ovog sajta, Google će koristiti ove informacije radi evaluacije vašeg korišćenja sajta, kompiliranja izveštaja o aktivnosti na sajtu i pružanje drugih usluga operateru sajta u vezi sa aktivnošću sajta i korišćenjem interneta. IP adresa koju vaš pregledač prenosi u okviru Google Analytics servisa neće biti spajan sa drugim Google podacima. Možete sprečiti čuvanje kolačića tako što ćete odgovarajuće podesiti vaš pregledač; međutim, želimo da naglasimo da u tom slučaju postoji mogućnost da nećete moći da u potpunosti koristite sve funkcije ovog sajta. Takođe možete da sprečite da Google prikuplja podatke koje generiše kolačić i koji se odnose na vaše korišćenje sajta (uključujući i vašu IP adresu), kao i da sprečite da Google ove podatke obrađuje preuzimanjem i instaliranjem plug-in-a pregledača sa sledećeg linka: tools.google.com/dlpage/gaoptout. U Nemačkoj koristimo servis Google Analytics kako bismo vas zatštitili ekstenzijom „_anonymizeIp ()“, tako da se vaše IP adrese obrađuju samo u skraćenom obliku kako bi se sprečilo da vas Google identifikuje. Dodatne informacije o servisu Google Analytics možete naći na sledećem linku: www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html. Na ovom linku ćete takođe naći informacije i alate za pregledače koje možete da konfigurišete i ograničite korišćenje servisa Google Analytics.

 

Etracker. Na ovom sajtu, tehnologija kompanije „etracker GmbH“ (www.etracker.com) koristi se za prikupljanje i čuvanje podataka u marketinške svrhe i svrhe optimizacije. Na osnovu ovih podataka mogu se kreirati korisnički profili pod pseudonimom. Mogu se koristiti kolačići. Podaci prikupljeni pomoću etracker tehnologija neće se koristiti za ličnu identifikaciju posetioca ovog sajta i neće se spajati sa podacima o ličnosti nosioca pseudonima bez saglasnosti nosioca. Možete zabraniti prikupljanje i čuvanje podataka putem etracker tehnologije preko sledećeg linka za u buduće: www.etracker.de/privacy. Informacije o etracker tehnologije možete naći na sledećem linku: www.etracker.com/de/datenschutz.htmlhttp://www.etracker.com/de/datenschutz.html?redirect.

www.etracker.com/de/datenschutz.htmlhttp://www.etracker.com/de/datenschutz.html?redirect.

Google Web Fonts. Naš sajt koristi takozvane veb fontove koje obezbeđuje Google radi ujednačenog prikazivanja fontova. Kada posetite internet sajt, vaš pregledač učitava potrebne veb fontove u keš memoriju (cache) vašeg pregledača kako bi ispravno prikazao tekstove i fontove. U te svrhe pregledač koji koristite mora biti povezan na Google servere. Time Google prima informacije da je izvršen pristup našem sajt putem vaše IP adrese. Korišćenje Google veb fontova je u našem legitimnom interesu, kao atraktivna prezentacija naših ponuda na internetu (član 6, stav 1, tačka f) Opšte uredbe o zaštiti podataka (GDPR)). Ako vaš pregledač ne podržava veb fontove, vaš računar će koristiti standardni font. Dodatne informacije o Google veb fontovima mogu se naći na adresi developers.google.com/fonts/faq i u izjavi kompanije Google o zaštiti podataka: www.google.com/policies/privacy/.

Google Maps. Naša kompanija koristi servis Google Maps. Provajder je „Google Inc.“, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, SAD. Radi korišćenja funkcija servisa Google Maps, potrebno je da se sačuva vaša IP adresa; to se radi pomoću kolačića, za koje ste nam dali saglasnost koju možete da povučete u bilo kom trenutku. Ove informacije se obično prenose na Google server u SAD i čuvaju na njemu. Na našem sajtu pružamo vam servis Google Maps kako bismo vam ponudili atraktivnu prezentaciju naših internet ponuda i olakšali pronalazak lokacija koje smo sačuvali. Dodatne informacije o ovom servisu možete dobiti od provajdera.

Facebook pixel. Naš sajt koristi Facebook alat za analizu posetilaca, kompanije „Facebook Inc.“, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, SAD („Facebook“) za merenje konverzije. Na taj način, ponašanje posetilaca stranice može da se prati kada budu preusmereni na sajt provajdera klikom na reklamu za Facebook. Time se omogućava procena efikasnosti Facebook oglasa za potrebe statističkih istraživanja i istraživanja tržišta, kao i optimizaciju budućeg oglašavanja. Podaci koji se prikupljaju su anonimni za nas kao operatera ovog sajta i ne možemo da donosimo zaključke o identitetu korisnika. Međutim, Facebook čuva i obrađuje podatke tako da je veza sa odgovarajućim korisničkim profilom moguća i Facebook može da koristi podatke u svoje marketinške svrhe, u skladu sa smernicama kompanije Facebook za korišćenje podataka. Na taj način, Facebook može da menja oglase na Facebook stranicama kao i van Facebook-a. Kao operater sajta, mi ne možemo da utičemo na korišćenje podataka. Zbog toga se od vas traži saglasnost na Facebook piksele. Dodatne informacije o zaštiti privatnosti možete naći na Facebook stranici sa informacijama o zaštiti podataka: www.facebook.com/about/privacy/. Takođe možete da deaktivirate funkciju „Custom Audiences“ u rubrici za podešavanja oglasa www.facebook.com/ads/preferences/. Da biste to učinili morate biti prijavljeni na Facebook. Ako nemate Facebook nalog, možete da deaktivirate oglašavanje na internet sajtu „European Interactive Digital Advertising Alliance“: www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

DocCheck. Našoj kompaniji je dozvoljeno da na našim internet sajtovima omogućimo pristup određenim informacijama o lekovima koji se izdaju na recept isključivo medicinskim stručnjacima. Kako bismo potvrdili vaše ovlašćenje za pristup, u obavezi smo da zatražimo dokaz o vašoj struci (član 6, stav 1, tačka. c) GDPR i povezani nacionalni propisi). U te svrhe koristimo eksterni servis kompanije „DocCheck Medical Services GmbH“. Vaši podaci prilikom prijavljivanja koji se čuvaju u aplikaciji DocCheck biće prosleđeni kompaniji DocCheck na verifikaciju.

 

Kako se kontrolišu kolačići

Kolačiće možete da deaktivirate tako što ćete promeniti podešavanja  na vašem pregledaču. Međutim, napominjemo da ukoliko blokirate postavljanje i pristup ovim izuzetno neophodnim kolačićima, nećete moći da koristite sajt ili mi nećemo moći da vam pružimo zahtevanu uslugu.

Imate mogućnost da konfigurišete vaš internet pregledač tako da vas obaveštava kada primite kolačić i da vam pruži opciju da ga prihvatite ili odbijete.

Takođe, imate mogućnost da blokirate sve kolačiće. Kako biste izmenili podešavanja na vašem pregledaču, kliknite na rubriku za pomoć na vašem internet pregledaču i pratite instrukcije.

Za dodatne informacije o kolačićima, uključujući i informacije kako da saznate koji kolačići su postavljeni i kako da ih deaktivirate, posetite sajt www.aboutcookies.org.